THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Vị trí:

Độ tuổi: 18 đến 30

Giới tính: Nam

Lương: thỏa thuận

Trình độ học vấn:

Yêu cầu: